Пошук в регіоні: Москва

Умови використання

Угода bigdoska.com

Загальні положення договору і / або оферти

 • «BIGDOSKA.COM», (далі Виконавець і / або Компанія) публікує даний Публічний договір (Угода та / або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця http://bigdoska.com. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) дана Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.
 • У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
 • Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній і / або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи всі його додатки. Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди.
 • Сайт / и - інтернет-сайт http://bigdoska.com, які адмініструються Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікуючих оголошень (далі по тексту - Сайт та / або Сайти).
 • Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і яка користується послугами Компанії.
 • Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи.
 • Умови використання корпоративних облікових записів викладені в Додатку №2 до цієї Угоди; Бізнес-користувач - користувач, який використовує Сайт в бізнес-цілях, і відповідає хоча б одній із зазначених в цій Угоді ознак.
 • Користувач може вважатися Компанією Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий користувач як суб'єкт підприємницької діяльності в установленому законодавством порядку, або ж здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації. Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт.
 • Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника.
 • Послуги / сервіс BIGDOSKA.COM - будь-які платні і безкоштовні послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сайтів (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.д. і т.п.), а також будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайтів.
 • Обліковий запис / аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональної системі Сайтів, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Веб-сайтах.
 • Обліковим записом / аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі) не допускається.
 • Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту.
 • Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.
 • Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка при їх допомозі ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
 • SMS-верифікація (якщо використовується сервісом) - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.
 • Розміщення - це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення.
 • Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.
 • Якщо Користувач не згоден з Угодою повністю або частково, Виконавець просить його покинути даний сайт і / або видалити додаток з пристрою.
 • Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів і послуг BIGDOSKA.COM. Використання Послуг BIGDOSKA.COM означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає його умови.
 • Починаючи використовувати будь-якої сервіс BIGDOSKA.COM, встановлюючи додаток, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність і прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків.
 • У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіси BIGDOSKA.COM. Справжнім Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.
 • Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайтів для розміщення інформації про товари (послуги) c метою, в тому числі, але не виключно, подальшої покупки або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.
 • Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо.
 • Таким чином, Компанія не є учасником угод користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення їх оголошень.


Обмеження відповідальності

 • Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайти і його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Веб-сайтах оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Веб-сайтах оголошень.
 • Компанія не є організатором / ініціатором угоди між Користувачами або її стороною.
 • Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законом товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.
 • Компанія не може контролювати достовірність розміщується користувачами в оголошеннях інформації.
 • Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди. Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари / послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях.
 • Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.
 • Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та / або будь-який зберігається на них інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайти або через Сайти третіми особами.
 • Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар / послугу знаходяться поза контролем Компанії.
 • Компанія закликає користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайтів.
 • Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності або видавати себе за іншу особу.
 • Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсним і легальним виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Веб-сайтах.
 • Компанія не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем Сайтів.
 • Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.
 • Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат і витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.
 • Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних порушень.
 • Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням Поскаржитись в оголошенні. У разі обґрунтованості скарг Користувача Компанія на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.
 • Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань по надання доступу до Сайтів через непередбачені обставини непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т.д.). Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайтів, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.
 • Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти, які не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток, збитки і виплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайтів і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.
 • Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
 • Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з облікового запису, можливість використання сервісів Сайту, збереження і можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, в разі блокування / заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію та / або вхід на сайт, що знаходяться поза контролем Компанії.


Термін дії угоди

 • Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, установки програми або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.
 • Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.
 • У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ», з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів.
 • Факт не припинення використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди. розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:
 • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам BIGDOSKA.COM.
 • Досконале інших дій, які суперечать політиці Компанії.
 • Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.


Внесення змін до угоди

 • Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди.
 • Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою http://bigdoska.com/agreement.html.


Права та обов'язки сторін

 • Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, є об'єктами виняткових прав Компанії, користувачів та інших правовласників.
 • Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайтів.
 • Ніякі елементи змісту сервісів Сайтів, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайтів, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника.
 • Під використанням маються на увазі, в тому числі, але не обходиться без цієї: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-який основі і т.д.
 • Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензіруемое право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо авторських прав, публікацій і баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях.
 • Перераховані вище права надається Компанії безоплатно (Без виплати винагороди).
 • При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст розміщується в оголошенні інформації.
 • Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайтів.
 • Користувач погоджується з тим, що текст, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткового згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.
 • Скориставшись сервісами Сайтів, Користувач підтверджує, що одноосібно відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Веб-сайтах, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідне письмове згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їхніх імен або зображень.
 • Користувач зобов'язується:
 1. Не вживати ніяких дій, які можуть привести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайтів.
 2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайти без письмового дозволу Компанії.
 3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Веб-сайтах (Крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії.
 4. Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншої діяльності на Веб-сайтах, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайти.
 5. Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.
 • На даний пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.
 • Користувачеві забороняється:
 • Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами.
 • Використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені. Доступ до персональних даних Користувача з боку інших користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або під виконання вимог відповідного законодавства.
 • Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків по цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайтів і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 • Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайтів, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайтів або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.
 • Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Веб-сайтах, а також обмежити дії Користувача на Веб-сайтах.
 • Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайти, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайтів про ведення діяльності, порушує правила Сайтів і прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.
 • Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь розміщене на Веб-сайтах оголошення за порушення цієї Угоди.
 • Компанія має право передати Сайти з усіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів, своєму правонаступнику за договорами або інших підстав.
 • Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку http://bigdoska.com/contact/, які будуть розглянуті протягом п'яти робочих днів з моменту їх надходження або з моменту отримання повної інформації по суті скарги.
 • Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації.
 • У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Користувача або без такого SMS-верифікація (якщо використовується).
 • Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача за допомогою SMS-верифікації (якщо використовується).
 • У разі якщо відвідувачі пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень.
 • Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд.
 • Всі користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації (якщо використовується) можуть використовувати номер мобільного телефону (на розсуд Компанії) для входу в обліковий запис / аккаунт, використовуючи пароль, вказаний при реєстрації.
 • Компанія має право на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв\'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.
 • Компанія на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті вправі відносити Користувача в категорії «Бізнес-користувач», незалежно від того, відніс чи себе Користувач до даної категорії при публікації оголошення.
 • Для віднесення Користувача до категорії «Бізнес» досить наявності в діях Користувача одного з таких ознак:
 1. Використання при розміщенні оголошення професійних фотографій (стічних фотографій).
 2. Наявність в тексті оголошення посилання на веб-сайт / сторінку веб-сайту.
 3. Наявність в тексті оголошення інформації про можливості вибору іншої моделі, наявності товару в асортименті, різних розмірів товару, можливості замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар.
 4. Придбання Користувачем будь-якого пакета розміщень.
 5. Компанія відносить Користувача до категорії Бізнес-користувач для тих рубрик / підрубрик, в яких Користувач здійснив дії, передбачені цим пунктом Угоди, для всіх інших рубрик / підрубрик Користувач не набуває статусу Бізнес-користувач.


Відомості надаються користувачем

 • Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.
 • Збір інформації здійснюється шляхом самостійного з використанням програмних засобів Сайту вказівки користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією в цілях, пов'язаних із обслуговуванням мережевого обладнання, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання користувачем).
 • Компанія зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів користувача.
 • Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій.
 • Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступною виключно після введення їм логіна і пароля, принаймні, один раз протягом сесії.
 • Відключення збереження даних останнього доступу в систему в настройках браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак можуть обмежити їх функціонал для Користувача.
 • Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.
 • Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов даної Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити: вульгарних, образливих виразів. пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів.
 • Заклики до насильства і протиправних дій.
 • Дані, що порушують особисті (немайнові) права або права інтелектуальної власності третіх осіб. інформацію, сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою. Інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами.
 • Інформацію, яка порушує або зазіхати на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя. особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб.
 • Інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію.
 • Інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу кого б то не було.
 • Інформацію, що носить характер порнографії. Інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім.
 • Помилкову і вводить в оману інформацію. віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди сайтам, Компанії або іншим Користувачам. Інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону.
 • Посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії.
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу.
 • Інформацію, поширювану інформаційними агентствами.
 • Інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця. інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентов, субдістрібьютеров тощо ... відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги. інформацію, іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.
 • При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.


Політика кофіденціальності

 • Область застосування та згода Дана Політика конфіденційності описує встановлений Компанією порядок обробки персональних даних, зібраних за допомогою сайту BIGDOSKA.COM (Далі - Сайт), і пов'язаних з ними послуг і інструментів, що дозволяють користувачам реєструватися на Сайті, публікувати або переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з вищепереліченим сервісом BIGDOSKA.COM.
 • У всіх зазначених випадках Компанія обробляє персональні дані користувачів виключно в рамках вимог Закону України «Про захист персональних даних» і Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.
 • Дана Політика конфіденційності розроблена відповідно з положеннями цих документів.
 • Використовуючи Сайт, і / або мобільний додаток, і / або інші пов'язані сервіси та інструменти BIGDOSKA.COM, Користувач надає свою згоду Компанії на обробку своїх персональних даних, таких як ім'я користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація та за бажанням користувача, ip-адреси, інші комунікаційні дані користувачів, повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачу іншими користувачами і навпаки, а також дає свою згоду на передачу своїх персональних даних третім особам, в тому числі на передачу персональних даних за кордон, в будь-яку третю країну, в відповідності з цією політикою конфіденційності і з Угодою сервісів BIGDOSKA.COM.
 • Користувачі повинні знати, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті або в мобільному додатку, вони можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостінгового простору Компанії, де інформація про Користувачів збирається поза прямого контролю Компанії.
 • В такому випадку Політики конфіденційності сайтів і / або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від користувачів цими третіми особами.
 • ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ і розміщувати КОМПАНІЯ Інформація про реєстрацію: При створенні Користувачем облікового запису на Сайті, Компанія може зажадати певну інформацію, таку як дійсну адресу електронної пошти та пароль. Обліковий запис включає в себе таку інформацію про них, як географічне розташування, ім'я та прізвище, номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії, які вони можуть завантажувати в свою обліковий запис. (Рахунок дозволяє користувачам зв'язуватися один з одним, щоб висловити зацікавленість в своїх пропозиціях).
 • Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах.
 • Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов'язані з тим, що він робить певну інформацію - зокрема, адресу або інформацію про місце свого точного розташування - загальнодоступною.
 • Якщо користувач вирішив увійти на сайт, використовуючи службу аутентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook, Компанія може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.
 • Оголошення та Угоди: В рамках діяльності свого сайту, Компанія може розміщувати інформацію, в тому числі особистого і контактного характеру, необхідну для здійснення угод між покупцем і продавцем, для відправки повідомлень і спілкування користувачами між собою, і здійснення платежів.
 • Вся інформація, необхідна для публікації оголошень, потрібно при створенні облікового запису. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на сайті. Користувач повинен уважно розглянути всі ризики, пов'язані з тим, що він робить певну інформацію - зокрема, адресу або іншу інформацію особистого характеру - загальнодоступною.
 • Ігри, Реклама і просування: У рамках операцій свого сайту Компанія може збирати особисту інформацію, таку як ім'я та контактна інформація, коли користувачі беруть участь в іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Сайті або на сторонніх сайтах Компанією.
 • В рамках діяльності свого сайту, Компанія може також обробляти інформацію, пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі, які оголошення були переглянуті на Сайті, так і на сайтах третіх осіб.
 • Обслуговування клієнтів: При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, Компанія може - в рамках операцій свого сайту - збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку при необхідності.
 • Компанія може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію облікового запису, надану для цієї мети. Комнапія може також збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, подаються Користувачами, або будь-яку зворотний зв'язок, що надається ними.
 • Веб-сайт і мобільні дані:
 • Компанія може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, програмного забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, мобільні ідентифікатори, інформацію про використання додатка, і / або інформацію про інших використовуваних пристроях або інформацію системного рівня.
 • Це може відбуватися на Сайті або на мобільному додатку, або на сервісах третіх осіб.
 • Додаткова інформація про те, як користувачі можуть контролювати і / або блокувати такий збір інформація знаходиться нижче.
 • Інформація, отримана в результаті опитувань:
 • Компанія може збирати і зберігати інформацію, яка отримана в результаті опитувань, які можуть проводитися Компанією, або залученими Компанією підрядниками - третіми особами, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, особистих уподобань та ін.
 • Додається інформація:
 • Компанія може також додати інформацію, законно отриману від ділових партнерів або третіх сторін, до існуючих даними Компанії про своїх користувачів. Інформація, доступна з профайлів користувача в багатокористувацьких Інтернет-платформах (Соціальних мережах): Реєструючись на Сайті, або здійснюючи вхід на сайт за допомогою служб аутентифікації соціальних мереж, Користувач надає Компанії згоду на збір і обробку інформації, що розміщена у відповідних профайлів в соціальних мережах, а також на публікацію у відповідних соціальних мережах відомостей про дії Користувача на Сайті і / або в мобільному додатку. Компанія не збирає і не виконує жодних персональні дані про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, і подібну інформацію. IP-АДРЕСА, кукис (COOKIES) і МОБІЛЬНІ ідентифікатор В рамках діяльності свого сайту.
 • Компанія може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукис (куки, cookies), пікселі (pixels), і локального сховища (як у Вашому браузері, або мобільному пристрої).
 • Кукис (COOKIES) - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої. Пікселі (pixels) - невеликі цифрові зображення, які є частиною кодів на веб-сторінках, які дозволяють іншого сервера виміряти просматриваемость веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукис (cookies).
 • Код відстежує якщо і коли (і на якій сторінці) піксель завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Сайту.
 • За допомогою кукис (cookies), веб-сервер може зберегти, наприклад переваги і налаштування на комп'ютері Користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої (ах), яке потім автоматично відновлюється при наступному відвідуванні. Або, інакше кажучи, файли кукис (cookies) служать, крім іншого, щоб зробити використання Сайту зручнішим, таким чином, наприклад, щоб Користувач не повинен був повторювати процес входу в систему при наступному візиті.
 • Компанія використовує як постійні, так і сесійні куки.
 • Постійні куки залишаються на комп'ютері Користувача протягом більш тривалого періоду часу, а сесійні куки автоматично видаляються при закритті вікна браузера.
 • Компанія може дозволяти третім сторонам, таким як постачальники рекламних і / або аналітичних послуг, збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на веб-сторінці Сайту.
 • Дані, які вони збирають підлягають охороні відповідно до чинних політиків конфіденційності цих третіх сторін.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Для надання своїх послуг Компанія може використовувати інформацію, яку Компанія збирає і розміщує для наступних цілей: забезпечення обслуговування клієнтів, в тому числі для створення і управління обліковими записами користувачів, вирішення технічних труднощів і доступу до різних функцій, адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб, контроль загальної і індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності по публікаціям оголошень і висновків угод, а також для управління трафіком на Сайті, зв'язок з нашими користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку, і забезпечення дотримання Правил користування сервісів, включаючи боротьбу з шахрайством і образами, оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу і прогнозування особистих переваг, інтересів, поведінки або місцезнаходження.
 • Компанія може зберігати інформацію, яку вона збирає і отримує на своєму Сайті так довго, як то потрібно для виконання вищевказаних ділових цілей.

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

 • Компанія може ділитися інформацією, яку вона збирає, з афілійованими особами (компанії, що діють на основі спільної власності розташованої в будь-якій третій країні. Ці компанії можуть тільки обробляти і використовувати отримані персональні дані в цілях, зазначених в п.4 цієї Політики Конфіденційності.
 • При цьому передані дані залишаються предметом цієї Політики Конфіденційності. Компанія не надає особисту інформацію користувачів не афілійованим особам, за винятком випадків, коли на те є відповідне дозвіл користувачів, або при наступних обставинах:
 • Компанія може використовувати сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайту Компанії персональні дані, а самі персональні дані є предметом цієї Політики Конфіденційності.
 • Компанія залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами в наступних цілях: боротьби з шахрайством та зловживаннями на Сайті, розслідування передбачуваних порушень закону або боротьби з будь-якими іншими передбачуваними порушеннями Правил користування сервісів BIGDOSKA.COM Користувачами.
 • Компанія може надавати персональні дані користувачів на запити компетентних органів, оформлених відповідно до вимог законодавства, в тому числі відповідно до ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України.
 • Відповідно до Політики конфіденційності, Компанія зобов'язується не передавати в оренду або продавати будь-які персональні дані Користувача.
 • У разі якщо бізнес Компанії або частина цього бізнесу будуть продані або реорганізовані, і Компанія передає всі, або майже всі свої активи новому власнику, то персональні дані користувачів можуть бути передані покупцеві, щоб забезпечити безперервність обслуговування Сайту, Компанія може передавати певну знеособлену інформацію (Дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреною партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загального якості та ефективності послуг на Сайті або сервісу, або для забезпечення свого вкладу в наукові дослідження, які, на думку Компанії, можуть приносити великі соціальні блага.
 • У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом Політики конфіденційності, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд Компанії.

КОНТРОЛЬ КОРИСТУВАЧА

 • Доступ, Виправлення і Вилучення: Користувачі, які створили обліковий запис, або розмістили оголошення на Сайті, можуть отримувати доступ, виправляти або видаляти інформацію, яку вони надають.
 • Користувач несе відповідальність за точність наданих даних, або повідомлень на Сайті. Якщо обліковий запис Користувача була створена через провайдера ідентифікації (наприклад, Facebook Connect), Користувач може також відключити, або змінити дані облікового запису через настройки провайдера ідентифікації (наприклад, на facebook.com).
 • Розміщена інформація може бути змінена або Відалена в особистом кабінеті користувача на веб-сторінці Сайту.
 • Кукис (Cookies): Більшість основних комп'ютерних (десктопних) і мобільних веб-браузерів (наприклад, Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) забезпечують елементи управління, які дозволяють користувачеві обмежити або заблокувати установку Кукис (Cookies) на ваших системах.
 • Зверніть увагу, що відключення Кукис (Cookies) щодо доменів першої категорії (відвідуваних сайтів) і інших доменів (Сайтів, пов'язаних з відвідуваними) може привести в деяких випадках до обмеженої функціональності цих веб-сайтів.
 • Інші права користувачів в зв'язку з обробкою їх персональних даних Компанією: знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів, її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим користувачами Сайту особам, крім випадків, встановлених законом - отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту. на доступ до своїх персональних даних. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних, пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних, пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником і / або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними, на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію, звертатися зі скаргами на обробку персональних даних в органи державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду, застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних, відкликати згоду на обробку персональних даних, знати механізм автоматичної обробки персональних даних, на захист від автоматизованого рішення має для користувачів Сайту правові наслідки.

БЕЗПЕКА

 • Вся інформація, яку ми збираємо в розумних межах захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.
 • Афілійовані з Компанією особи, надійні партнери і сторонні постачальники послуг зобов'язуються використовувати отриману від Компанії інформацію відповідно до наших вимог до безпеки і цієї Політикою Конфіденційності.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

 • Компанія може оновлювати цю політику конфіденційності час від часу, нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в даному пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 • Чинна редакція Політики конфіденційності завжди знаходиться на сторінці за адресою http://bigdoska.com/agreement.html.
 • У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни в Політику Конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту.
 • Факт не припинення використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакцією Політики Конфіденційності.


Розміщення оголошень

 • Користувач отримує право розміщувати оголошення на Веб-сайтах після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонованих товарів або послуг.
 • Користувач також має право зареєструватися на Веб-сайтах з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсного електронної адреси, до якого має доступ тільки Користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації.
 • Після цього Користувач отримує повідомлення електронної пошти з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід через яку необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення (якщо використовуеться) з паролем для входу в обліковий запис (акаунт).
 • Користувач має право створити обліковий запис і увійти на сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту.
 • Реєструючись на Сайті через через підключення Facebook Connect, Користувач надає Компанії додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Компанії і обробляються Компанією - в Політика кофіденціальності даної Угоди.
 • Використання можливостей і сервісів Сайтів, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань слідувати правилам і інструкціям по користуванню послугами «BIGDOSKA.COM», в т.ч. цієї Угоди.
 • Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону і пароля для входу на Сайти. Користувач має право користуватися сервісами Сайтів тільки за допомогою власного електронного адреси, номера мобільного телефону і пароля.
 • У разі передачі даних для доступу до свого облікового запису / аккаунт іншому користувачеві (іншій особі), така обліковий запис / акаунт може бути заблокована по розсуд Адміністрації.
 • Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати його третім особам.
 • Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайти, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон і пароль, які використовуються для входу на Сайти, були розкриті або можуть бути використані третіми особами.
 • Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно цією Угодою та інструкціями, представленими на Сайті, і надати точну і повну інформацію про товар або послуги та умови їх продажу.
 • Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.
 • Користувач гарантує, що запропоновані ним товари / послуги відповідають нормам якості, встановленим законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від домагань третіх осіб.
 • Користувач гарантує, що пропоновані їм послуги, в разі якщо надання їх вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.
 • Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, розміщених їм на Веб-сайтах, і, в разі виявлення недостовірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги.
 • Якщо це неможливо, виправити невірну інформацію, анулювавши оголошення і повторно розмістив інформацію про товар або послугу.
 • Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в загальне поняття. умови продажу товару і надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.
 • Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, наданих конкурентами Виконавця, як-то, але не виключно: Інформацію про інших дошках оголошень, торгових майданчиках, інтернет-аукціонах і / або інтернет-магазинах.
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують товари і послуги, заборонені до продажу на Веб-сайтах. Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, знаходяться під контролем або поза контролем Компанії.
 • Компанія має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цієї Угоди або чинного чинного законодавства.
 • Користувачеві заборонено: Публікувати однакові оголошення з одного і того ж адресу електронної пошти / номера мобільного телефону. Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про одну й ту ж річ.
 • Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів.
 • Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення.
 • Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та / або небуквених символи.
 • Публікувати оголошення, опис і / або заголовок / фотографії яких є непов'язаними, нечитабельним.
 • Публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно.
 • Вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту.
 • Розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовчого законодавства.
 • Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраної у відповідних функціональних налаштуваннях Сайтів.
 • Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги.
 • Оголошення можуть проходити вибіркову пост або премодерацію представниками Компанії.
 • Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж: спиртних напоїв. сигарет і тютюнової продукції. наркотичних речовин і прекурсорів. порнографічних матеріалів або предметів. фармакологічних продуктів, медикаментів. вкрадених, походять не законним способом товарів. предметів, які становлять небезпеку для життя і здоров'я. неіснуючих товарів. людських органів і органів тварин. спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. державних нагород; персональних документів, а також бланків цих документів. баз даних. вогнепальної, холодної, травматичної зброї, а також боєприпасів і комплектуючих до них. спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами. іклів моржа, бивнів слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не в виробі, рідкісних і заборонених до продажу тварин, в т.ч. тварин занесених до списку міжнародної конвенції СІТЕС (про торгівлю рідкісними та зникаючими видами флори і фауни. Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів.
 • Компанія також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам і засадам суспільної моралі.
 • Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає. Адміністрація та модератори Сайту (представники Компанії) має право: Вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст змісту оголошення. Переносити оголошення в інших рубрик Сайтів в разі виявлення найбільш придатною рубрики для їх розміщення. Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтами без пояснення причин.
 • Не допускається вказівка ​​некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні.
 • У тому числі вказівку ціни, що не відповідає фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.
 • Тема розміщується оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреса, адреса інтернет-ресурсу).
 • Фото, яке демонструє товар / послугу, пропоновані Користувачем до продажу, повинно відповідати заголовку і тексту оголошення.
 • На фото має бути зображений тільки пропонований об'єкт.
 • Стічні фото і / або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачів.
 • Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою.
 • Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.
 • Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, а також не суперечить цій Угоді.
 • Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.


Оплата послуг

 • Замовлення (акцептування) платних послуг BIGDOSKA.COM здійснюється Користувачем на сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистий обліковий запис.
 • Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії, розміщеними на Сайтах, після чого може замовити такі послуги.
 • Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.
 • Оплата платних послуг Компанії здійснюється в порядку, зазначеному за адресою.
 • Повернення сплачених грошових коштів за ненадані послуги здійснюється Компанією в наступних випадках:
 • Автоматично функціональною системою Сайтів за кожне віддалене оголошення при модерації (крім оголошень, віддалених як неактулаьное), якщо оголошення оплачено (Преміум, Виділення, Терміново).
 • Повернення грошових коштів здійснюється за ті дні, в яких послуга не надавалася (Крім послуг Виділення і Терміново, де проводиться повне повернення сплачених коштів).
 • Якщо через будь-якої технічної неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором сайту / ів після надання користувачем доказів оплати.
 • В такому випадку повернення грошових коштів відображається в акаунті Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
 • При оплаті послуг з віддалених Компанією облікових записів, які були продубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди.
 • Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому.
 • Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені товари, послуги, пропозиції, перелік яких зазначений в ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ №3, при блокуванні облікового запису не повертаються.
 • При систематичних (два і більше разів) порушення умов цієї Угоди повернення оплачених Користувачем грошових коштів здійснюється на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Угоди.
 • Користувач погоджується, що підтвердженням надання послуг з боку «BIGDOSKA.COM» є Виписка з особового рахунку, яка формується Виконавцем на підставі даних, доступних в акаунті Користувача.
 • Виконавець надає Виписку з особистого рахунку тільки за запитами користувачів.
 • Компанія надає Акти прийому-передачі наданих послуг Бізнес Користувачам, які є суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими в порядку, встановленому законодавством України, в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису, виключно через сервіс електронного документообігу «Вчасно», що доступний в мережі Інтернет за адресою https://vchasno.com.ua
 • Такий Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання Акту в електронній формі підписати Акт з використанням електронного цифрового підпису та направити Компанії підписаний примірник Акта, або в той же термін направити Компанії мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання.
 • У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, що надаються Компанією, вважаються прийнятими без зауважень за якістю і терміну надання.
 • Акти прийому-передачі наданих послуг надаються Бізнес Користувачам, які є суб'єктами підприємницької діяльності тільки в разі оплати послуг безпосередньо Виконавцю, без використання послуг платіжних провайдерів.


Причини видалення оголошень

 • Оголошення Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з таких причин:
 • У даного Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару / послуги.
 • Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, правилам публікації оголошень і / або законодавством.
 • Інформація, що міститься в оголошенні, помилкова.
 • Заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований / затребуваний товар / послугу.
 • Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки і інші знаки.
 • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси.
 • Фотографія не має очевидної смислового зв'язку з текстом їх оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення.
 • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п ...
 • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне).
 • Фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний.
 • Оголошення подано в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення.
 • Компанії надано скарга від власника майнових прав інтелектуальної власності, та / або запит уповноваженого органу державної влади.
 • Компанії надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.


Додатки до договору

Додаток №1 - редагується
Додаток №2 - редагується
Умови використання корпоративних облікових записів

Додатки до договору №3

 • Товари та послуги, заборонені до публікації
 • Оголошення, в яких міститься інформація про товари/послуги з даного списку, видаляються без права відновлення.
 • Якщо оголошення містить інформацію про товари / послуги, заборонених законодавством, обліковий запис користувача може бути заблокований без попереднього повідомлення.
 • Продаж товарів і надання послуг, заборонені чинним законодавством.
 • Товари, заборонені до продажу і / або вилучені з цивільного обороту.
 • Предмети, продавати які користувач не має права.
 • Заборонено продаж товарів і надання послуг, за якими на адресу Адміністрації був направлений офіційний запит від правовласника ТМ (торгової марки) або власника патенту.
 • Будь-яка зброя (комплектуючі і аксесуари до нього), включаючи пневматичну і сигнальне, крім антикварного.
 • Якщо ніж, лук, арбалет та інші види метальної зброї не є холодною зброєю, вам необхідно прикріпити до оголошення сертифікат або висновок МВС,    про те, що даний товар не є холодною зброєю. Також вказати в описі оголошення ГОСТ, ТУ і призначення ножа, цибулі, арбалета або іншого виду метальної зброї так, як це описано в сертифікаті.
 • Згідно ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" всі пропозиції виготовлення та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї і т.п. повинні мати ліцензію в описі оголошення або у вигляді фото.
 • Бойові транспортні засоби.
 • Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (мікронавушники, брелоки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера і подібне).
 • Предмети, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів (Радіоелектронні і спеціальні технічні засоби).
 • Антирадари, рамки-шторки, антипрослушка, антижучки і подібні технічні пристосування.
 • Засоби активної і пасивної захисту (електрошокери, газові балончики, газові пістолети, зброя з гумовими кулями, світлошумові ефекти, сигналізатори, гумові кийки, наручники), спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівної дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами.
 • Митний конфіскат.
 • Товари медичного призначення, лікарські препарати, ветеринарні препарати, деякі біологічно активні добавки  (ТМ Ліда, Далі, Міазомі, Баша; Тонгкат (Tongkat)), стероїди, анаболіки, віагра.
 • Якщо ви продаєте БАДи, обов'язково вказуйте в тексті оголошення факт того, що препарат є біологічно активною добавкою.
 • Людські органи, донорські послуги (здам / куплю кров / сперму і подібне).
 • Послуги сурогатного материнства, грудне молоко.
 • Вибухові, піротехнічні речовини і матеріали.
 • Наркотичні, психотропні речовини, отрути, отруйні речовини і їх замінники, а також рослини та інгредієнти, що використовуються для їх приготування.
 • Галюциногенні рослини, гриби і похідні з них продукти.
 • Тварини, рослини і комахи (в тому числі опудала та частини тварин), занесені до Червоної Книги будь-якої країни.
 • Оголошення про продаж тварин, вирощених у розсадниках, але включених в Міжнародну Червону книгу або список міжнародної конвенції СІТЕС, має обов'язково містити: правильне і повне найменування тварини, назва розплідника і / або посилання на офіційний сайт розплідника. Без цих даних оголошення не допускається на BIGDOSKA.COM.
 • Програмне забезпечення, клони додатків.
 • Піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор. Контрабандні товари і крадене майно.
 • Транспортні засоби, що перебувають в розшуку; без документів.
 • Державні нагороди, відзнаки про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
 • Іноземна валюта та / або інші валютні цінності (за винятком продажу для нумізматичних цілей).
 • Підроблені грошові знаки і підроблені знаки поштової оплати.
 • Акції та інші цінні папери, що належать третім особам.
 • Діючі (в тому числі з вичерпаним терміном дії) або мають силу державні посвідчення особи і документи будь-яких існуючих країн світу (паспорта, id-карти, права, студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, іменні квитки на футбол, пропуску, дозволи, сертифікати, ліцензії, документи на транспорт і подібне), а також бланки цих документів.
 • Виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і подібне).
 • Послуга відмотування / намотування пробігу автомобіля, а також приладів.
 • Офіційні бланки, форми суворої звітності.
 • Готові дипломні роботи, курсові, магістерські роботи, конспекти лекцій.
 • Спамерські бази, товари і послуги, які можуть сприяти несанкціонованої розсилки.
 • Парсинг: пропозиція послуг і програмного забезпечення.
 • Бази даних, що містять персональні дані (анкетні).
 • Матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.
 • Матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб.
 • Алкогольні напої; табачні вироби; самогонні апарати; продукція, що містить етиловий спирт.
 • Продукти харчування з вичерпаним терміном придатності.
 • Шкури, роги, кінцівки і опудала рідкісних і що перебувають під загрозою зникнення видів тварин.
 • Інформація про сумнівні фінансові послуги (наприклад, «Кредит за годину. Без застави і поручителів», «Продаж / обмін підтвердженого податкового кредиту », «Допомога в платіжних системах» тощо). Шахрайство, вимагання, прохання чи пропозицію матеріальної допомоги і підтримки в будь-якій формі, в тому числі оголошення «Стану спонсором», «шукаю спонсора», «зроблю матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» і подібне.
 • Універсальні ключі (для вхідних дверей, для різних замків).
 • Предмети із зображенням нацистської, комуністичної символіки, крім антикваріату в рубриці Колекціонування. Ікла моржа, бивні слона, мамонта, зуб кита (кашалота) не в виробі, а також дорогоцінні метали (продаж, покупка), дорогоцінні камені (продаж, покупка) і напівдорогоцінне каміння (продаж, покупка) не в виробі.
 • Пропозиції, товари / предмети, пов'язані з окультної тематикою (привороти, змови, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, цілительство, екстрасенси і т.д.), а також особисті рукописи з даної тематики. Інформація, єдиною метою якої є просування інших інтернет-ресурсів або інтернет-магазинів (немає товару / послуги і його опису, або перераховані всі товари, які продаються в даному магазині, наприклад: «Ми - інтернет-магазин побутової техніки, продаємо холодильники, праски, телевізори та ін. »).
 • Розміщення оголошень про рекламу оффлайн-магазинів. Матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей.
 • Заклики до страйку, протесту, пропозиції прийняти участь в будь-яких аукціонах, лотереях, мітингах і подібне.
 • Активатори програм, ключі компакт-диска, реєстраційні номери, пропозиції баз оригінального програмного забезпечення.
 • Браконьєрські інструменти та обладнання (електровудки, мережі, капкани і подібне), а також послуги з їх виготовлення.
 • Облікові записи месенджерів (ICQ, Skype і подібне), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж.
 • Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.
 • Секс послуги, проституція, будь-які послуги інтимного характеру, види масажу: еротичний, боді, лінгама, тантричний. також будь-які товари інтимного (сексуального) призначення.
 • Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень, пасивний дохід і подібне).
 • Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном, веб-моделями, пропозиції послуг свінгер-клубів, ескорт-послуги, перекладачі / перекладачки в шлюбні агентства, сборка ручек на дому і подібні.
 • Інформація з пропозицією агентської діяльності (агент ПриватБанку), торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдістрібьюторів, пропозиції заробітку на фондових ринках, навчання і діяльності трейдера (Форекс-трейдинг, MMCIS і подібне).
 • Інформація з пропозицією франчайзингу, багаторівневого (мережевого) маркетингу (Avon, Faberlic та подібні), крім розділу Бізнес і послуги. Нерухомість: пропозиції від так званих «інформаційних» агентств. Зверніть увагу: чітку вказівку інформації про агентство (назва компанії і контактні дані) є ОБОВ'ЯЗКОВВОЮ умовою для користувачів, що представляють агентство нерухомості. Якщо ця інформація не вказано в оголошенні, Ваш обліковий запис може бути заблокований.
 • Пропозиції послуг з працевлаштування, згідно ЗУ «Про зайнятість населення».
 • Допускаються тільки безкоштовні для здобувача пропозиції послуг посередників з працевлаштування в Україні.
 • Всі пропозиції від посередників з працевлаштування за кордоном повинні мати відповідну ліцензію або наказ Міністерства соціальної політики України.
 • Номер і серія ліцензії або дата і номер наказу обов'язково вказуються в описі оголошення.
 • Інформація про різнорідні особисті речі і предмети в одному оголошенні.
 • Некоректно: «Продаю плаття і туфлі», «Продам телевізор і холодильник»,  «Продаю все, що на фото» і подібне.
 • Допускається інформація про один предмет в одному окремому оголошенні або кілька предметів в одному оголошенні, коли всі вони продаються комплектом за загальну ціну. Будь-які нові оголошення про знайомства, дружбу, легких відносин, а також адміністративні панелі сайтів знайомств.
 • Б / у білизни (бюстгальтери, труси, боді, панчохи, колготки, корсети).
 • Шпаргалки (годинник-шпаргалки, ручки-шпаргалки і подібне).
 • Пропозиції поповнення рахунку мобільного номера телефону за допомогою переказу коштів, нарахування бонусів.
 • Пропозиції послуг ручного і програмного розміщення, розсилка оголошень на будь-яких ресурсах, а також вакансії на дану посаду.
 • Товари / послуги, які посягають на територіальну цілісність і недоторканність України, а також згадка про терористичні організації.
 • Продаж політичних партій, громадських організацій і фондів.
 • Індивідуальна бронезащита:
 • бронежилети (різних типів і класів захисту), захисні каски (різних типів і класів захисту), жорсткі захисні елементи (бронепластини окремо), куленепробивні щити, чохли до бронежилетів і т.д Коробки від планшетів, мобільних телефонів, ноутбуків без пропозиції продажу самого девайса.
 • Також заборонені оголошення, які не мають сенсу або містять наступне: Будь-які предмети і послуги, що не відповідають основам правопорядку і моральності.
 • Пропаганду і / або заклики до насильства, расової ненависті, протиправних дій. Еротику, порнографію, в т.ч фото еротичного чи порнографічного змісту.
 • Дискримінацію за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками.
 • Ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в т.ч. расистського і релігійного спрямування.
 • Опис і / або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства і / або вимагання. Інформацію, написану транслитом.
 • Інформацію, написану на будь-якій іноземній мові, крім державної та російської (в окремих випадках англійську мову допускається).
 • Множинні орфографічні помилки, які спотворюють зміст і вводять в оману.


Інші умови

 • Системні повідомлення Сайтів, що відносяться до оголошень Користувача, будуть надісланi за електронною адресою, наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Веб-сайтах.
 • У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайтів.
 • Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Веб-сайтах і / або розсилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень / реєстрації на Сайті.
 • Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Налаштування повідомлень», що міститься в обліковому записі Користувача.
 • При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з ним Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.
 • Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядається в Відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.
 • Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами українського права.
 • Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном чинне законодавство »розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача / користувачів. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.